ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมอาเซียนสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการสร้างความยั่งยืน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ว่า การพบหารือกับผู้นำอาเซียนและผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียนและสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นความร่วมมือเพื่อก้าวไปข้างหน้าในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้กรอบของแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” 

         โดยที่ประชุมอาเซียนสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการสร้างความยั่งยืน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งอาเซียนเน้นเสริมสร้าง ความมั่นคงที่ยั่งยืน การสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ พร้อมรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนและได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก