ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8681 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.” ข่าวประจำวัน 436
8682 ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข่าวประจำวัน 397
8683 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี ข่าวประจำวัน 405
8684 กสทช.เปิด 4 ต้นแบบรายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวประจำวัน 398
8685 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 552
8686 สสส.ครบ12ปีหมอประเวศชูต้นแบบ ข่าวประจำวัน 360
8687 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 375
8688 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 440
8689 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 487
8690 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 414
8691 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 382
8692 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 500
8693 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 445
8694 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 407
8695 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 1,070
8696 ชาวอำเภอชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ยากไร้ที่ได้รับเฮือนกาชาด หลังที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 407
8697 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยรายเดือนให้กับคนพิการ จากเดือนละ 500 บาท เป็น 600 บาท ข่าวประจำวัน 438
8698 มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดสัมมนาผู้หญิงกับการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น โดยมีแกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ที่ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 447
8699 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการปกครอง ขยายความช่วยเหลือคนพิการ โดยนำเจ้าหน้าที่พร้อมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการ ข่าวประจำวัน 371
8700 จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก ข่าวประจำวัน 358

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก