ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8581 องคมนตรีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ข่าวประจำวัน 406
8582 อำเภอรัษฎา จัดโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้อบอุ่น ข่าวประจำวัน 493
8583 สสส.และเครือข่ายแอลกอฮอล์ เตรียมขยายเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 391
8584 สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 450
8585 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 385
8586 สปสช.ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้จังหวัดสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 368
8587 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 531
8588 พมจ. มุกดาหาร อบรมขยายผลผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 414
8589 สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 509
8590 เครื่อง'ไอโซนาร์' มฟล.ช่วยผู้พิการสายตา ข่าวประจำวัน 380
8591 กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ลำปาง เพื่อใช้ในงานบริการทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 416
8592 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร อบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ในระดับจังหวัด (ครู ข) ข่าวประจำวัน 499
8593 สาธารณสุขจับมือโรงพยาบาลปทุมธานี อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ข่าวประจำวัน 634
8594 สพป.มุกดาหารมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน Football For All in Vietnam Cup 2013 ข่าวประจำวัน 426
8595 สาธารณสุขจัดงานการรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 369
8596 จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ข่าวประจำวัน 374
8597 จ.แพร่จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 489
8598 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับคุณภาพการศึกษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาแล้ว ข่าวประจำวัน 395
8599 “เก่า” แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง “มือถือ” คุณ ช่วยผู้พิการได้ ข่าวประจำวัน 404
8600 หนังบันดาลใจ ปันให้ “คนตาบอด” เรื่อง “The Silent War (701 รหัสลับคนคม)” มีตัวเอกเป็นผู้พิการทางสายตา รับบทโดย “เหลียงเฉาเหว่ย” ข่าวประจำวัน 449

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก