ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8521 เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน” ข่าวประชาคมอาเซียน 335
8522 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปลายเดือนนี้ โดยที่ประชุมจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน และความมั่นคงทางไซเบอร์ ข่าวประชาคมอาเซียน 121
8523 ยกระดับสภาสถาบันภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 294
8524 ศธ ประเมินครูภาษาอังกฤษในรอบ ๑๐ ปี ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษนักเรียนก่อนเข้าสู่ AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 295
8525 จ.สมุทรปราการ จัดประชุมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 277
8526 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานน่านร่วมกับจังหวัดน่านเปิดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก ร้อน ข่าวประชาคมอาเซียน 84
8527 รบ.ดันไทยเป็นฮับการศึกษา รับเออีซี ตั้งเป้ารร.หลักสูตรนานาชาติจังหวัดละ 2 แห่ง ข่าวประชาคมอาเซียน 309
8528 ม.อ.จัดสัปดาห์อาเซียน ให้บัณฑิตพร้อมการทำงานรับAEC และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 221
8529 กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 78
8530 จ.ศรีสะเกษ แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมาฆบูชาอาเซียนและนานาชาติสานสัมพันธ์ทำไมตรีในมิติพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 242
8531 รมว.ศธ.เตรียมหารือมหา’ลัยยกระดับภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าคนไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ วางแนวทางปรับปรุง ๒ ระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 341
8532 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เมืองดานัง ร่วมประกาศแถลงการณ์รับมือโควิด-19 รักษาตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 44
8533 จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 249
8534 สถาปนิกนำร่องเคลื่อนย้ายเสรีก่อนปี ๒๕๕๘ ข่าวประชาคมอาเซียน 314
8535 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ผนึกความร่วมมือพัฒนาภาคการประมงในภูมิภาค ผ่านเวทีประชุมนโยบายประมงอาเซียนระหว่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาการประมงอาเซียนให้ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ข่าวประชาคมอาเซียน 155
8536 นายกฯ ยืนยันไทยเดินหน้าหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 284
8537 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ ข่าวประชาคมอาเซียน 95
8538 เปิดประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ข่าวประชาคมอาเซียน 347
8539 รายงานพิเศษ เดินหน้าอาเซียน "ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 92
8540 นายกรัฐมนตรี ย้ำ ไทยให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภูมิภาคและโลก ผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 88

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก