ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8521 ผู้ว่าฯ ตรัง เผย ผลการประชุมมติ ครม.สัญจร เห็นชอบเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นมรดกแห่งอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 71
8522 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกระตุ้นมหาวิทยาลัยพัฒนาทุกมิติ ข่าวประชาคมอาเซียน 289
8523 ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ข่าวประชาคมอาเซียน 138
8524 จังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City” ข่าวประชาคมอาเซียน 186
8525 สพฐ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8526 ราชบัณฑิตให้ความสำคัญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 394
8527 จังหวัดสตูล เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 239
8528 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกป่า อาเซียน ภายใต้โครงการ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดนไทยลาวน่าน-ไทยลาว เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ข่าวประชาคมอาเซียน 48
8529 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเปิดหลักสูตรอาเซียนให้เรียนฟรี ข่าวประชาคมอาเซียน 381
8530 หนุนไทยศูนย์กลางดิจิตัลอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 338
8531 รายงานพิเศษ : ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนฟิลิปปินส์ เห็นพ้องให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก เพื่อพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 216
8532 กศน.บึงกาฬ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 203
8533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป ข่าวประชาคมอาเซียน 179
8534 กรมการค้าต่างประเทศจัดตั้งทีม Trade War ศึกษาโอกาส อุปสรรค และผลกระทบของสงครามการค้า พร้อมทำแผนรับมือ 4 ด้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 23
8535 จังหวัดชลบุรี รมช.ศึกษา ระดมผู้บริหาร ขับเคลื่อนการศึกษา EEC ข่าวประชาคมอาเซียน 69
8536 เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี ข่าวประชาคมอาเซียน 238
8537 กศน.อุดรธานีสอน2ภาษา ปั้นคนไทยเก่งอังกฤษรับเอซี ข่าวประชาคมอาเซียน 378
8538 เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 342
8539 นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย เห็นพ้องเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าระหว่างกัน เพื่อความเข้มแข็ง ข่าวประชาคมอาเซียน 68
8540 ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 322

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก