ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8201 จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 351
8202 งานนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพสิงห์บุรี ข่าวประจำวัน 595
8203 โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมนำผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าวประจำวัน 345
8204 มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ข่าวประจำวัน 502
8205 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ข่าวประจำวัน 385
8206 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ 916
8207 จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการดูแลสุขภาพ 18-23 พ.ค.นี้ ข่าวประจำวัน 352
8208 นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ข่าวประจำวัน 362
8209 จังหวัดนครศรีฯ จัดงานนัดพบแรงงาน ลดปัญหาว่างงานและปัญหาขาดแคลนแรงงาน ข่าวประจำวัน 447
8210 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาคมอาเซียน 414
8211 รัฐบาลพร้อมผลักดันคนพิการเป็นพลังสังคม ข่าวประจำวัน 334
8212 รบ.จัดโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมคนพิการ ข่าวประจำวัน 441
8213 จังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 4 ข่าวประจำวัน 388
8214 จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 394
8215 พมจ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 365
8216 สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 ข่าวสมัครงาน 411
8217 ทำเนียบเนรมิตทางเพื่อคนพิการ ข่าวประจำวัน 331
8218 ร่วมกันรณรงค์พัฒนาให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์เป็นที่ยอมรับในสังคม ข่าวประจำวัน 373
8219 พม.เอาใจผู้พิการเพิ่มช่องทางชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ข่าวประจำวัน 349
8220 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ข่าวสมัครงาน 436

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก