ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8161 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดพัทลุง ข่าวประชาคมอาเซียน 129
8162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ข่าวประชาคมอาเซียน 123
8163 ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างสื่อกับภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกคน ข่าวประชาคมอาเซียน 110
8164 กระทรวงแรงงาน เผยสถานการณ์การทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ปี 2560 พบฟิลิปปินส์ครองแชมป์ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด จำนวน 14,830 ตำแหน่ง ข่าวประชาคมอาเซียน 232
8165 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานเปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ หวังกระตุ้นให้เด็กและผู้ปกครองเห็นประโยชน์จากการเรียนวิชาชีพ ข่าวประชาคมอาเซียน 223
8166 ก.แรงงาน พัฒนาทักษะการทำงานแรงงานในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 69
8167 พระจอมเกล้าลาดกระบังได้รับเลือกเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 245
8168 ภาคีเครือข่ายผนึกกำลัง เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ครั้งแรกของการเปิดตัวเครือข่ายและเวทีเจรจาธุรกิจ หวังใช้สมุนไพรไทยช่วยเศรษฐกิจชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 331
8169 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเริ่มแล้ว โดยเป็นการเตรียมพร้อมข้อมูลด้านต่างๆ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 13
8170 ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ข่าวประชาคมอาเซียน 206
8171 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเชื่อจะมีนักธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนในไทยเพิ่มในอีอีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 83
8172 "วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ๋ทำความดีเพื่อสังคม"ภูมิคุ้มใจ"รับอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 363
8173 การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 307
8174 เดินหน้าอาเซียน : ป.ป.ส.อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 274
8175 สภาวิศวกรไทยเร่งปรับตัวเผชิญการเข้ามาทำงานของวิศวกรต่างชาติเพิ่มขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 451
8176 จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดนิทรรศการศิลปะ "เติมศิลป์ สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์สองภู สู่อาเซียน" เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประชาคมอาเซียน 265
8177 มธ.ชูนโยบาย3+1+นมหา’ลัยติดท็อปไฟว์อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 269
8178 ลาว กัมพูชา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 281
8179 สวทช. เตรียมนำผลงานเด่นกว่า 100 ชิ้นร่วมจัดแสดงในงาน NAC 2017 ข่าวประชาคมอาเซียน 230
8180 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [1] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล ข่าวประชาคมอาเซียน 413

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก