ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8161 นายกฯชูอาเซียนก้าวไปอย่าง‘มั่นคง-ยั่งยืน’ผนึกกำลังรับภัยคุกคามการันตีสมาชิกไม่ทิ้งกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 217
8162 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN SCHOOLS GAMES 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 264
8163 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 478
8164 จังหวัดขอนแก่น ได้รับประกาศรับรองเป็น นครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก ข่าวประชาคมอาเซียน 154
8165 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ ข่าวประชาคมอาเซียน 329
8166 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรวม 240 คน จัดทำรายละเอียดทางเทคนิค ข้อสอบ กฎ กติกา หลักเกณฑ์การให้คะแนน เตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ในช่วงเดือน มีนาคม 2561 ข่าวประชาคมอาเซียน 204
8167 สาธารณสุขเปิด รพ. แผนไทยแห่งแรกรองรับศูนย์กลางการแพทย์และเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 330
8168 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แถลงผลงานในโอกาศครบรอบการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 17 พร้อมแผนพัฒนารองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 344
8169 ศธ. และ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเสนอที่ประชุม ครม.สัญจร เห็นชอบในหลักการให้ทั้ง 2 กระทรวง บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบฯ สู่แหล่งเรียนรู้ชั้นนำระดับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 135
8170 รายงานพิเศษ ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขยายตัว ข่าวประชาคมอาเซียน 169
8171 อาชีวะฝึกอบรมช่วยคนด้อยโอกาสรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 347
8172 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข่าวประชาคมอาเซียน 237
8173 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 331
8174 6 สถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม จังหวัดสตูล ข่าวประชาคมอาเซียน 225
8175 ปชส.สุราษฎร์ธานี เผยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คือกลไกระดับชาติกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 285
8176 พิษณุโลก -รมว.ศึกษาติดตามการดำเนินงาน Boot Camp ระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 241
8177 ตัวแทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 68
8178 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา ข่าวประชาคมอาเซียน 241
8179 นายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เห็นพ้องให้ความสำคัญในการทบทวนเพิ่มศักยภาพของประชาคมโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข่าวประชาคมอาเซียน 252
8180 สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน จัดงาน อาเซียน แฟร์ 2018 ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ข่าวประชาคมอาเซียน 120

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก