ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ลงข่าว: 13/05/20

        จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

        วันที่ 12 พ.ค.63  ที่วัดพระพรหม อำเภอพระพรหม นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล จำนวน 9 ครอบครัว ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นมีเจ้าอาวาสวัดพระพรหม นายอำเภอพระพรหม ร่วมในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุถึงบ้านบ้านด้วย เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารับของได้

        ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประชาชนรู้เท่าทัน และเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ไปด้วยกัน สำหรับอำเภอพระพรหมมีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ชุมชน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก