ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8141 รมว.พาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเร่งหาข้อสรุปการเจรจา RCEP ให้ทันเสนอ ที่ประชุมระดับผุ้นำในเดือน พ.ย.นี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 224
8142 นายกรัฐมนตรี หารือนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 61
8143 เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู ข่าวประชาคมอาเซียน 330
8144 อาเซียนและประเทศคู่เจรจาให้คำมั่นจะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 262
8145 จะเอาตัวรอดใน"อาเซียน"อย่างไร? เมื่อความท้าทายบัณฑิตใหม่ ไม่ใช่แค่"ภาษาอังกฤษ" ข่าวประชาคมอาเซียน 521
8146 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยเน้นผลักดันสร้างความเข้มแข็งให้วิทยาลัยชุมชนลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ข่าวประชาคมอาเซียน 326
8147 กศน.พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนภาคเหนือ ข่าวประชาคมอาเซียน 420
8148 มหาวิทยาลัยเปิดในอาเซียนร่วมกันสร้างหลักสูตร ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8149 นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ข่าวประชาคมอาเซียน 119
8150 จังหวัดพะเยาเตรียมการจัดงานเปิดโลกอุตสาหกรรม SMEs & OTOP ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2559 ข่าวประชาคมอาเซียน 249
8151 คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ข่าวประชาคมอาเซียน 253
8152 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมุ่งรับนักศึกษาจากอาเซียนมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8153 ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาจัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 98
8154 ม.เกษตรศาสตร์ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 233
8155 สวทช.และสถานทูตญี่ปุ่น คัด 28 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มพูนประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาคมอาเซียน 187
8156 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ ข่าวประชาคมอาเซียน 308
8157 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและปัญหาสำคัญของจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 8 พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี ข่าวประชาคมอาเซียน 175
8158 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 532
8159 นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยไทยเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 111
8160 จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ข่าวประชาคมอาเซียน 302

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก