ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมผู้สูงอายุ และเชิญเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ลงข่าว: 17/09/19

          วันนี้ 16 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมคุณยายลั่น รอดชุม อายุ 112 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สามีเสียชีวิตแล้ว มีบุตรรวม 4 คน ปัจจุบันมีเพียงบุตรสาวคนโตที่ปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นคนดูแล สภาพบ้านเป็นบ้านยกพื้นทำด้วยสังกะสีทั้งหลัง มีห้องน้ำภายในบ้าน หลังคารั่วเป็นบางจุด หากมีลมพัดแรงหลังคาจะเปิดเป็นบางส่วน

          สำหรับร่างกายยังแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ หูค่อนข้างตึงต้องพูดเสียงดัง ไม่มีโรคประจำตัว ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 บาท และเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท รวมเดือนละ 1,800 บาท การรับกระเช้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้คุณยายลั่น รอดชุม สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ

          จากนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนโรงเรียนวัดแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ซึ่งโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 60 คน มีครูและบุคลากร 8 คน

          ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษานักเรียน ครู รวมทั้งประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทาน เลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก