ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8061 ญี่ปุ่นส่งครูติวเข้าภาษาและวัฒนธรรมคนอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 272
8062 นิสิตจุฬาฯ เรียนภาษาเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 449
8063 เตรียมสอนภาษาไทยและอบรมครูสอนภาษาไทยผ่านระบบการศึกษาทางไกลสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 341
8064 เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 361
8065 ยกระดับสภาสถาบันภาษา ข่าวประชาคมอาเซียน 285
8066 ยกระดับฝีมือช่างไทย ๖ หมื่นคนรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 321
8067 ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาไทย-เวียดนามสอนวิชาชีพในเวียดนาม ข่าวประชาคมอาเซียน 344
8068 สปาไทยเร่งจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มบุคลากรรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 272
8069 กาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียน เชื่อมโครงการทวาย ข่าวประชาคมอาเซียน 471
8070 ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 312
8071 ไทยเตรียมเด็กต่างด้าวเข้าระบบการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 429
8072 ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ๖ หลักสูตรรองรับประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 296
8073 อุดมศึกษาไทยสร้างคนรอบรู้ ชูคุณธรรม ก่อนสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 371
8074 รัฐ-เอกชนชี้สถานะวิศวกร และสถาปนิกไทยหลังเปิดเสรีอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 327
8075 ๖ มหาวิทยาลัยไทยสนใจเปิดสอนวัฒนธรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 363
8076 ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 405
8077 เร่งสร้างคนเก่งอีคอมเมิร์ซพร้อมแข่งขันเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 280
8078 เตรียมมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ข่าวประชาคมอาเซียน 313
8079 สูตรครูยุคเสรีสอนคนอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 337
8080 กทม. เตรียมเปิดโรงเรียนสอนแม่ค้ารับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 301

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก