ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เคล็ดลับตำรับไทย ตอนที่ 11 ข้าวมันส้มตำ (มีภาษามือ)

เคล็ดลับตำรับไทย  ตอนที่ 11 ข้าวมันส้มตำ (มีภาษามือ)

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ  รายการส่งเสริมอาชีพ ชุด เคล็ดลับตำรับไทย

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์เคล็ดลับตำรับไทย ตอนที่ 11 ข้าวมันส้มตำ (มีภาษามือ)


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0