ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน

รายการโทรทัศน์ชุด “สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  เพื่อให้สาระความรู้แก่บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะที่บุคคลปัญญาอ่อน              
เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ชุดนี้  เป็นการเรียบเรียงจากการที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้ทรงความรู้ทั้ง แพทย์ นักจิตวิทยา  นักบำบัด คุณครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆกับบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อน  ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่เคยมีในแวดวงจำกัดได้เปิดกว้างออกไปอีกมาก
 
ตอนที่1 ภาวะปัญญาอ่อนและการป้องกันบำบัดรักษา
ตอนที่2 การช่วยเหลือระยะเริ่มตอนที่1 การตรวจประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการ
ตอนที่3 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตอนที่2 การประเมินเพื่อคัดแยกและการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา
ตอนที่4 การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลปัญญาอ่อน
ตอนที่5 การฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะด้าน ตอนที่1
ตอนที่6 การฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะด้าน ตอนที่2

ภาพประกอบวีดิทัศน์สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก