ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 2

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 2
- การป้องกันความพิการในระบบประสาท
- การป้องกันความพิการจากอุบัติเหตุการจราจร
- การส่งเสริมความปลอกภัยและอนามัยในที่ทำงาน
- การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผ่นที่ 2


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0