ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก

 

วีดิทัศน์ชุดนี้ นำเสนอการเล่านิทานโดยใช้ภาษามือ เหมาะสำหรับเด็กหูหนวก 

จัดทำเป็นเทปวีดิทัศน์ ชุดละ 1 ม้วน ความยาวม้วนละประมาณ 30 นาที

ขณะนี้ได้จัดทำสำเนาเป็น VCD ทั้งหมด 3 แผ่น ซึ่งได้เพิ่มชุดที่ 5-6 เข้ามาอีก 1 ชุด ดังนี้

ภาพประกอบวีดิทัศน์นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก1
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pattama
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก