ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดย กรมศิลปากร

ภาพประกอบวีดิทัศน์คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0