ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีพอิสระ ตอนที่ 7 การปลุกดาหลา

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและคนพิการ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชุด อาชีพอิสระ ตอนที่ 7 การปลุกดาหลา
ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์อาชีพอิสระ ตอนที่ 7 การปลุกดาหลา


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0