ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาบเหงื่อต่างน้ำ ตอนที่ 12 เป่าแก้ว (มีภาษามือ)

อาบเหงื่อต่างน้ำ ตอนที่ 12 เป่าแก้ว  (มีภาษามือ)

รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ  รายการส่งเสริมอาชีพ ชุดอาบเหงื่อต่างน้ำ

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์อาบเหงื่อต่างน้ำ ตอนที่ 12 เป่าแก้ว (มีภาษามือ)


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก