ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011)

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3 (09/02/2011)

การเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม IEP

  1. ให้พูดคุยกับครูการศึกษาพิเศษหรือครูการศึกษาประจำเกี่ยวกับการกำหนด เวลา วันที่ และสถานที่สำหรับการประชุม IEP  ทำบัญชีรายชื่อว่าใครควรจะอยู่ร่วมการประชุมบ้าง
  2. ทันทีที่กำหนดการประชุมแล้ว ...

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011)

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011)

ฉันจะพัฒนาการทำ IEP ของตนเองได้อย่างไร
ควรทำอะไรก่อนการประชุม IEP

  1. บอกครอบครัวและครูของคุณว่า คุณสนใจในการเข้าร่วมประชุม IEP ครั้งต่อไป เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่และคุณครูของ คุณ ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก