ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ (RTI): คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครอง

010

 ความกังวลอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกครอง รวมทั้งบรรดาครู คือ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่เกิดปัญหาขึ้นที่โรงเรียน ผู้ปกครองทุกคนต้องการจะเห็นลูกของตนได้ดีที่สุดกันทั้งนั้น และจะกลับเกิดเป็นความผิดหวังขึ้นมาทันทีเมื่อลูกของตนอยู่ล้าหลังคนอื่น ไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนรู้ด้านการอ่าน...

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 4

010
การติชม (Feedback)
ผลจากการทดลองในงานวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า การให้คำติชมในระหว่างหรือหลังกิจกรรมการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในขั้นตอนการแก้ไขความผิดพลาด เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะมีการติชมและการอภิปรายเรื่องของการเรียนรู้  อย่างไรก็ตาม...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก