ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับชั้นเรียนทุกประเภท: โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รูปเด็กกำลังอ่านหนังสือ

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มักมีปัญหาเรื่องภาษา ซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบ พวกเขาอาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจว่าคุณพูดอะไร ปัญหานี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาทางการได้ยิน (ปัญหาในการประมวลผลเกี่ยวกับเสียงต่างๆ) หรือปัญหาในการรับรู้ด้านภาษา (มีปัญหาในการทำความเข้าใจคำต่างๆ...

การยอมรับและการตอบสนอง:ระบบการให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กเล็กที่เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้

042
      บทความเรื่องนี้ อธิบายถึงสิ่งที่ได้รู้เกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือแต่เนิ่น ๆ ซึ่งพัฒนา ขึ้นมาสำหรับเด็กเล็ก (อายุประมาณ 3-5 ขวบ) ที่เรียกว่า ‘การยอมรับและการตอบสนอง’ ระบบการยอมรับและตอบสนองนี้ คือ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก