ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011

คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011

เมื่อลูกสาววัย 5 ขวบของเธอเริ่มดิ้นรนกับการจดจำตัวอักษร การสัมผัสเสียงและคำที่มองเห็น เช็ลลี่ บอลล์-แดนเนนเบิร์ก ผู้มีประสบการณ์เป็นครู สงสัยว่า มันเป็นความบกพร่องทางด้านการอ่าน นั่นกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง บอลล์-แดนเนนเบิร์ก ยึดถือตนเองที่จะเป็นผู้ส่งเสริมที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของเธอ...

การเดินทางที่เริ่มต้น 4/01/2011

การเดินทางที่เริ่มต้น  4/01/2011

การบกพร่องทางการเรียนรู้ถูกนิยามว่าเป็นความบกพร่อง ของแต่ละบุคคลที่ถูกรับรู้ในการวิเคราะห์ ในกระบวนการผลิตข้อมูลในสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ตามแบบแผน  นั่นเป็นคำนิยามทางแพทย์  สำหรับผมแล้ว ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่ามาก  นี่เป็นบันทึกของการเดินทางของผม ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก