ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 8

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 8

แนวทางการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่

กรณีต่างๆ เหล่านี้มีความหมายต่อคุณอย่างไร คุณพ่อคุณแม่ตามแบบฉบับโดยเฉลี่ยอาจเกิดเครียดในกระเพาะเมื่อคิดถึงการต้อง ไปร่วมประชุม IEP ขึ้นมา

เริ่มแรก  คุณรู้ว่า IEP...

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 7

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 7

กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ

การตัดสินทางกฎหมาย

เพื่อช่วยให้การศึกษาของคุณเกี่ยวกับ IEP ว่า ควรจะมีอะไรรวมอยู่ใน IEP บ้าง  เรารวบรวมจากกรณีที่เป็นจริง  แต่ละกรณีที่เลือกจะแสดงให้เห็นถึงจุดเฉพาะเกี่ยวกับ IEP หลังจากคุณอ่านบทนี้แล้ว...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก