ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สื่อมาใหม่

ข่าว/บทความ แนะนำ

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดี

วันนี้มีเรื่องเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กแอลดีมาฝากกันค่ะ เหมาะสำหรับครูหรือผู้ปกครองเด็กแอลดีที่มีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Assistive Technology – AT) หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า เอที ไม่มากนัก ข้อเขียนนี้แปลและเรียบเรียงมาจากบทความเรื่อง Assistive technology for kids with LD: An...

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู้

ครูและผู้ปกครองเด็กพิการหรือเด็กพิเศษส่วนใหญ่คงรู้จักคำว่า Assistive Technology หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AT (เอที) ซึ่งในภาษาไทยใช้ว่า เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก มาบ้าง แล้วเจ้าเอทีนี่จะช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือที่เรียกง่ายๆ กันว่า เด็กแอลดี (Learning Disability: LD)...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก