ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา 10/05/2010

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา 10/05/2010

กลุ่มผู้เรียนรู้ที่บกพร่องกลุ่มนี้เพิ่งจะเริ่มได้รับความเข้าใจและความสนใจที่พวกเขาต้องการ  เพื่อที่จะเข้าใจความยุ่งยากที่พวกเขาเผชิญและช่วยเหลือพวกเขาให้ใช้ความสามารถได้ดีที่สุด ขณะเดียวกับที่ลดผลกระทบของจุดอ่อนของพวกเขา  เราจำเป็นต้องรู้ถึงอาการและผลกระทบของมัน   มีความสับสนอย่างมากกับนิยามนี้...

การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010

การบกพร่องทางการเขียนในทุกมุมมอง 26/04/2010

“คำต่างๆ ล้วนยุ่งเหยิงอยู่ในหัวของฉัน  ฉันสับสน  ฉันรู้สึกยุ่งเหยิงในการเขียนคำต่างๆ ฉันเลยหยุดเขียน”  นี่เป็นคำสารภาพของเด็กหญิงเกรด 5 ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)
 
การเขียนเป็นเรื่องยาก  ผู้เขียนส่วนใหญ่อาจพบความคับข้องใจเช่นนักเรียนคนนี้...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก