ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

วิธีช่วยให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี: บทสัมภาษณ์ Steve Graham

069

Steve Graham ศาสตราจารย์และหัวหน้าโครงการ Currey Ingram ด้านการศึกษาพิเศษที่ Vanderbilt University กล่าวว่า วิธีปฏิบัติที่อ้างอิงงานวิจัยที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีอยู่ 3 วิธี คือ ครูควรจะ (ก) สอนเด็กอย่างชัดเจนถึงวิธีการวางแผน ทบทวน...

กลยุทธ์สำหรับการอ่านหนังสือในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่าน (Dyslexia)

063

ในฐานะของพ่อแม่ คุณมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเรียนของลูกในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ลูกของคุณมีความบกพร่องทางการอ่าน ถ้าไม่ได้คุณช่วยเหลือ เด็ก ๆ ก็ดูเหมือนจะลืมไปว่าได้เรียนอะไรมาบ้างในปีที่ผ่านมา จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ประมาณการไว้ว่า...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก