ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

ปัญหาทางอารมณ์และสังคมที่เกี่ยวพันกับความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) 02/10/2009

ปัญหาทางอารมณ์และสังคมที่เกี่ยวพันกับความบกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) 02/10/2009

ความบกพร่องทางอารมณ์เป็นสาเหตุของการบกพร่องทางการอ่านหรือเปล่า

งาน วิจัยระบุว่า การบกพร่องทางการอ่านมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบทางชีววิทยาไม่ใช่ปัญหาทาง อารมณ์หรือปัญหาทางครอบครัว Samuel T, Orton ปริญญาเอกทางแพทย์ศาสตร์ เป็นหนึ่งในบรรดานักวิจัยรุ่นแรกๆ...

การสะกดคำ 18/09/2009

การสะกดคำ 18/09/2009

ความยุ่งยากในการสะกดคำเป็นเรื่องธรรมดา
การ สะกดคำเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับหลายๆ คน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสะกดคำน้อยกว่างานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านมาก และ มักจะบอกเราเพียงว่า มีคนมากมายเพียงใดที่สะกดคำได้แย่มาก หรือเชื่อได้ว่าเขาทำได้แย่มาก คนทั่วๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก