ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

ทำอย่างไร เมื่อเด็กๆ ไม่อยากอ่านหนังสือ 08/09/2009

ทำอย่างไร เมื่อเด็กๆ ไม่อยากอ่านหนังสือ 08/09/2009

ลูกๆ ของคุณทำแต่เรื่องไร้สาระแทนที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือเปล่า ดร. แมรี คาร์โบ (Marie Carbo) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิธีการอ่านแห่งชาติสหรัฐ อเมริกากล่าวว่า ความรู้สึกของเด็กๆ ต่อการอ่านหนังสือมีผลกระทบอย่างมหาศาลว่า ต่อไปพวกเขาจะเป็นนักอ่านตลอดชีวิตหรือไม่

บทสัมภาษณ์ ดร...

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009

คำแนะนำเพื่อการพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) ของเด็กแอลดี 08/09/2009

เพื่อการรณรงค์ร่วมกันช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ (1999)
พ่อ แม่ส่วนใหญ่ควรจะตระหนักรู้ว่า ความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองของเด็กเกี่ยวพันกับความสำเร็จทางสังคมและการ เรียน แต่บางครั้งพ่อแม่ลืมไปว่า ตนเองได้ทำลายความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กอย่างไม่รู้ตัว มีงาน วิจัยที่แสดงว่า เด็กๆ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก