ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 2

079

การนำเด็กไปบนเส้นทางแห่งความกระตือรือร้นและความมั่นใจในตนเอง

ในฐานะของครู และ/หรือ ผู้ปกครอง เราจำเป็นต้องช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความดีใจที่ได้คิดประโยคดี ๆ ที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของตนออกมา สิ่งท้าทายได้แก่ความสามารถในการสื่อให้เด็กรับรู้ว่า...

เส้นทางสู่การเขียน: เสริมความกระตือรือร้นในการเขียนให้แข็งแกร่ง ตอนที่ 1

069

เส้นทางสู่การเขียน ประกอบด้วยสองแนวทางหลัก ที่แตกต่างแต่มีความเกี่ยวข้องกัน เด็กที่ประสบความ สำเร็จในการท่องเที่ยวไปบนทั้งสองเส้นทางนี้ มักจะมีผู้ใหญ่อย่างเช่นครูหรือผู้ปกครอง คอยนำทาง ซึ่งการนำทางที่ประสบผลสำเร็จนี้มีผลมาจากการเสริมความกระตือรือร้นของเด็กที่มีต่อการเขียน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก