ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
181 ครม. ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย กกต. จะรายงานประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง ข่าวประจำวัน 26
182 พม.ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพิ่มเติมแก่ผู้สูงอายุ ที่อาศัยใต้ศาลาวัดคลองงิ้ว อยู่เพียงลำพัง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ข่าวประจำวัน 26
183 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี เร่งช่วยเหลือผู้ว่างงานที่เดินทางกลับจากมาเลเซียจากผลกระทบโควิดให้มีงานทำ ข่าวประจำวัน 26
184 นักเรียนที่ความบกพร่องทางการได้ยินอยากเรียนต่อ "สายอาชีพ" สมัครเลย เทคนิคบางแสนรับเพิ่มอีก 10 คนเท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ 26
185 พก. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เตรียมความพร้อมคนพิการ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานด้วยระบบ AI ด้านดิจิทัล ข่าวประจำวัน 26
186 จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 72563 ข่าวประจำวัน 26
187 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในพื้นที่บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 26
188 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 27
189 เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภาวะยากลำบาก ข่าวประจำวัน 27
190 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใดให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย ข่าวประจำวัน 27
191 กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสมัครงาน 27
192 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 27
193 อำเภอปะนาเระจัดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ข่าวประจำวัน 27
194 นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ข่าวประจำวัน 27
195 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ข่าวประจำวัน 27
196 จ.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หวังให้ประชาชนได้รับการลงทะเบียนอย่างทั่วถึง ข่าวประจำวัน 27
197 ลุงพิการสายตา ชาว อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เข้ารับการกักกันตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข่าวประจำวัน 27
198 ผู้พิการจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับ เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวประจำวัน 27
199 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มอบคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 27
200 รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 27

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก