ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
161 กทม.สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 50เขตส่งเสริมจ้างงานคนพิการ ข่าวประจำวัน 23
162 พก. เตรียมซ่อมบ้านคนพิการ 4,000 หลังทั่วประเทศ ข่าวประจำวัน 23
163 ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในจังหวัดสุรินทร์ เผย ทุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม ช่วยให้พัฒนาการลูกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข่าวประจำวัน 23
164 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 23
165 เทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนเตรียมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข่าวประจำวัน 23
166 สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ตรวจรับแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 151 แปลง ข่าวประจำวัน 23
167 นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของคนพิการ และร่วมประชาสัมพันธ์ ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น ข่าวประจำวัน 23
168 สพฐ.ปลื้มผนึกกสศ.สร้างความเสมอภาคทุกมิติ ข่าวประจำวัน 23
169 อบต.เขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท เดินหน้าระดมความคิดจัดทำแผนสุขภาพชุมชน มุ่งพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ข่าวประจำวัน 23
170 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ ข่าวประจำวัน 23
171 ผู้ว่าฯ ลำพูน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้านในพื้นที่อำเภอลี้ ข่าวประจำวัน 23
172 แบดมินตันโลก เลือกไทย จัดศึกขนไก่คนพิการโลก ปี 2023 ข่าวประจำวัน 23
173 มูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ข่าวประจำวัน 23
174 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 23
175 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 24
176 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบรถยนต์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 24
177 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วยงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ ข่าวประจำวัน 24
178 จ.พังงา พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโครงการและการขอกู้เงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ ข่าวประจำวัน 24
179 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดสวนสัตว์ให้เด็กเที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ข่าวประจำวัน 24
180 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563 ข่าวประจำวัน 24

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก