ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 จังหวัดพะเยา รับมอบวีลแชร์ เครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ข่าวประจำวัน 21
162 “เราไม่ทิ้งกัน” พมจ.พิจิตร ลงพื้นที่เยียวยากลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลังตั้งจุดสำรวจข้อมูล ณ โรงทานหลวงปู่บุญมี วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ข่าวประจำวัน 27
163 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวอำเภอเลาขวัญ ข่าวประจำวัน 23
164 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบวีลแชร์ รวมถึงเครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย face shield จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ข่าวประจำวัน 21
165 พมจ.สตูล เชิญชวนเสนอชื่อผู้พิการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 30
166 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เตรียมมอบเงินเยียวยาให้สามล้อปั่นเมืองสองแควและเตรียมเยียวยาผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 24
167 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำสิ่งของบริจาคครอบครัวเด็กฝาแฝดยากจน จ.กาฬสินธุ์ ข่าวประจำวัน 20
168 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและมาเลเซีย ร่วมหารือแนวทางรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ ข่าวประชาคมอาเซียน 32
169 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้พิการ จัดสถาบันสิรินธรฯ เป็นต้นแบบดูแลผู้พิการอย่างเหมาะสมช่วงวิกฤตโควิด-19 ข่าวประจำวัน 20
170 นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ข่าวประจำวัน 24
171 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษาในการค้นหาเด็กพิเศษ โดยใช้ Google Maps ข่าวประจำวัน 20
172 จ.สกลนคร รับหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย 15,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยง ข่าวประจำวัน 19
173 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เตรียมพร้อมมาตรการพักชำระหนี้คนพิการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประจำวัน 23
174 สธ.จัดทำสื่อความรู้เข้าถึงคนพิการทุกประเภท พร้อมเปิดสายด่วน 1668 ปรึกษาปัญหาโควิด-19 ข่าวประจำวัน 30
175 สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศคู่เจรจา ให้คำมั่นว่าจะร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประชาคมอาเซียน 31
176 อาเซียนและบวกสาม พร้อมร่วมกันรับมือโควิด-19 ใช้กลไกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข่าวประชาคมอาเซียน 30
177 จิตอาสา 904 สกลนครเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ อสม. ข่าวประจำวัน 21
178 นครปฐม รับมอบเงินและสิ่งของ/เจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ข่าวประจำวัน 22
179 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม พร้อมแม่บ้านมหาดไทยมอบสิ่งของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 จำนวน 197 ครัวเรือน ข่าวประจำวัน 24
180 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 ข่าวประจำวัน 26

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก