ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 นายกรัฐมนตรี เชิญชวนนักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ประเทศ CLMV พร้อมชื่นชมและสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 13
162 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชูแนวคิด "สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า" ข่าวประชาคมอาเซียน 8
163 กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าช่วย SMEs ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เตรียมใช้เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEN-D กว่า 1,400 รายใน 6 ประเทศ ผลักดันสินค้า SMEs ของไทยออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ข่าวประชาคมอาเซียน 10
164 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประชาคมอาเซียน 9
165 ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนรอบด้าน เน้นเพิ่มพูนการค้า การลงทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 9
166 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา(ชัยภูมิ)จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้ยากไร้แก้ปัญหาผู้สูงอายุตาบอด ข่าวประจำวัน 6
167 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และเทศบาลบ้านเป็ด ข่าวประจำวัน 7
168 ไทย - ตุรกี หารือทวิภาคีขยายความร่วมมือส่งเสริมสิทธิแรงงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 5
169 พะเยา...จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเยาวชนแห่งชาติ... ข่าวประจำวัน 5
170 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 5
171 จังหวัดพะเยาแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 5
172 สระแก้วหลั่งไหลร่วมใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 13 และ 14 ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง ข่าวประจำวัน 5
173 อบต.ควนสตอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลควนสตอ อสม. อผส. และจิตอาสาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไป ข่าวประจำวัน 3
174 จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ข่าวประจำวัน 5
175 จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 2/2562 ข่าวประจำวัน 3
176 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จ.พิษณุโลก ข่าวประจำวัน 4
177 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ระดมกำลังส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ล่าสุดจังหวัดพิจิตรประสบน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ 11 ตำบล ข่าวประจำวัน 5
178 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพร้อมรับฟังข้อเสนอ และความต้องการแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวประจำวัน 4
179 เจ๋ง ครั้งแรกของประเทศ หุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ ข่าวประจำวัน 7
180 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก