ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
142 ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการปันสุขเคลื่อนที่ "มีแล้วแบ่งปัน" ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้มีภาวะบกพร่องทางปัญญา ข่าวประจำวัน 19
143 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วม พมจ.ตราด มอบถุงยังชีพและเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
144 พม.ลำปาง ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 นำข้าวกล่องมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน ข่าวประจำวัน 19
145 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอชุมแสง ข่าวประจำวัน 19
146 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม "คนกีฬาไม่ทิ้งกัน ผูกพันด้วยหัวใจ" มอบถุงยังชีพและชุดกีฬาแก่นักกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 19
147 ครม.เตรียมพิจารณาขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 และคาด พม.เสนอมาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 20
148 พม.จ.สุรินทร์ มอบหน้ากากผ้าให้ สนง.สสจ.สุรินทร์ 55,000 ชิ้น แจกทุกหมู่บ้าน ข่าวประจำวัน 20
149 หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ยกระดับการให้บริการประชาชน ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC ข่าวประจำวัน 20
150 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามงาน One Home พม. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 20
151 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประจำวัน 20
152 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมเดินทางไปมอบเงินและถุงยังชีพให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22-26 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 21
153 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 21
154 พมจ.กาฬสินธุ์ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 ข่าวประจำวัน 22
155 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 22
156 ถุงยังชีพกว่า 6,000 ชุด เริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งถึงมือเด็กกำพร้าแล้ว ข่าวประจำวัน 22
157 ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นนั่ง (Wheelchair) สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 22
158 ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเชิญชวนร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ ข่าวประจำวัน 22
159 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรถจักรยานสามล้อ ให้ผู้พิการที่เลี้ยงดูมารดาวัยชรา ข่าวประจำวัน 23
160 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลทุกแห่งรับมอบชุด PPE และชุดป้องกัน (Isolation Gown ) จากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวประจำวัน 23

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก