ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
141 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใดให้แก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อการจำหน่าย ข่าวประจำวัน 21
142 กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสมัครงาน 21
143 นายกฯ มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ข่าวประจำวัน 21
144 พม.ชัยนาท ติดตามและประเมินการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ข่าวประจำวัน 21
145 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร เปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหารือก่อนพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง ข่าวประจำวัน 21
146 จิตอาสาพระราชทาน 904 จ.ลำปาง หน่วยงานกระทรวง พม. one Home จ.ลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มพิการทางสายตาที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ข่าวประจำวัน 21
147 ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการถึงบ้าน ข่าวประจำวัน 21
148 นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและเด็กผู้พิการทางสมอง ร่างกายและสายตา(เด็กพิเศษ) พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก ข่าวประจำวัน 22
149 จ.หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายห่วงใยผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 22
150 พม.ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพิ่มเติมแก่ผู้สูงอายุ ที่อาศัยใต้ศาลาวัดคลองงิ้ว อยู่เพียงลำพัง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ข่าวประจำวัน 22
151 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 22
152 ปลุกกระแสเมืองรองฯ เดินหน้า 'เมืองอัจฉริยะ' ข่าวประจำวัน 22
153 อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ แก่กลุ่มเปราะบาง จังหวัดยะลา ข่าวประจำวัน 22
154 จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ข่าวประจำวัน 22
155 นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยนำพาจิตอาสาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองงิ้วและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 22
156 ผู้พิการจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับ เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าวประจำวัน 22
157 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มอบคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 22
158 จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 72563 ข่าวประจำวัน 22
159 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ ข่าวประจำวัน 23
160 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน กระทรวงศึกษามีความพร้อมจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องหากมีการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ข่าวประจำวัน 23

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก