ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
101 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ค้นหาเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เยียวยาช่วยเหลือ ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวประจำวัน 20
102 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้พิการพร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 20
103 พมจ.ยะลา เผย เตรียมช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจาก COVID-19 หลังรัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้รายละ 2,000 บาท ข่าวประจำวัน 20
104 จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการเดินตามรอยพระราชา พร้อมประดับธงชาติ และธงประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล ข่าวประจำวัน 20
105 กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 21
106 พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ข่าวประจำวัน 21
107 นายกรัฐมนตรีชี้แนวทางการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 พร้อมให้สอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน ข่าวประจำวัน 21
108 พ่อเมืองเพชรบุรีขอน้ำใจ ช่วยเด็กนักเรียนพิการสายตา ข่าวประจำวัน 21
109 จ.สกลนคร รับหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย 15,000 ชิ้น แจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยง ข่าวประจำวัน 21
110 จังหวัดชลบุรี ถึงฝนจะตก กู้ภัยศรีราชา ก็ไม่หวั่น ลุยเคาะประตูบ้านแจกถุงยังชีพ ข่าวประจำวัน 21
111 ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง “เด็กยากจน-คนแก่-คนพิการ” รวมประมาณ 13 ล้านคน โดยจะจ่าย 1,000 บาท 3 เดือน ข่าวประจำวัน 21
112 ผู้ว่าฯ ระนอง มองถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ข่าวประจำวัน 21
113 เทศบาลเมืองบ้านฉาง มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ข่าวประจำวัน 21
114 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง ข่าวประจำวัน 21
115 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงปันน้ำใจ วัฒนธรรมไทย ต้านภัยโควิด ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ข่าวประจำวัน 22
116 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เตรียมพร้อมจัดหาสถานที่รองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ข่าวประจำวัน 22
117 จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 22
118 เราไม่ทิ้งกัน พมจ.กาฬสินธุ์ เตรียมพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท ข่าวประจำวัน 22
119 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อำเภอเนินมะปราง ข่าวประจำวัน 22
120 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระจายความห่วงใยและช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ข่าวประจำวัน 22

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก