ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 ททท. จุดกระแส "เมืองรอง" เชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ภายใต้แคมเปญ "Experiencing ASEAN POP Culture" ข่าวประชาคมอาเซียน 12
102 ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระบุ ต้องทบทวนการจัดการศึกษาและต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ข่าวประจำวัน 5
103 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามหลักเกษตรพอเพียง ข่าวประจำวัน 6
104 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พูดคุย นศ.พิการเชียงใหม่ พร้อมเร่งหาสถานที่ฝึกงาน ข่าวประจำวัน 4
105 จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวประจำวัน 5
106 เหล่ากาชาดภาค 2 จัดประชุมประสานงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัด ที่สุพรรณบุรี ข่าวประจำวัน 6
107 กำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกัน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประจำวัน 6
108 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 3 / 2562 ข่าวประจำวัน 5
109 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายเหล่ากาชาดออกให้ความช่วยเหลือผู้ขอพระราชทานถวายฎีกาในจังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ข่าวประจำวัน 5
110 พก. เดินหน้าสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหวังผลักดันบุคลากรคุณภาพ ตอบโจทย์กลุ่มคนพิการ ข่าวประจำวัน 9
111 เปิดสถิติ "คนพิการ" ในไทยล่าสุด ปี 60 มี 3.7 ล้านคน 55% ยังไม่ขึ้นทะเบียน ข่าวประจำวัน 9
112 ไทยมีคนพิการ 3.7 ล้าน ไม่ได้จดทะเบียนเกินครึ่ง-เด็กวัยเรียนขาดโอกาสศึกษา ข่าวประจำวัน 13
113 บริจาคฟรี! รถเข็นห้างฯดัดแปลงเป็นวีลแชร์ DIY สำหรับคนป่วย,ชรา,พิการ ที่ยากไร้ ข่าวประจำวัน 10
114 รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี) ข่าวประชาสัมพันธ์ 16
115 นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 และการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ข่าวประชาคมอาเซียน 10
116 งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ CAEXPO 2019 ที่จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าวประชาคมอาเซียน 16
117 เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ถ้วยรางวัลเดิน-วิ่ง “วันมหิดล” เพื่อป้องกันอัมพาต จ.อุดรธานี รายได้สมทบกองทุนผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ข่าวประจำวัน 9
118 พม. ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ จังหวัดกระบี่ ข่าวประจำวัน 10
119 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 7
120 จังหวัดตรัง จัดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 10

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก