ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 กอ.รมน.จังหวัดเลยสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ให้แพร่กระจาย และ แจกจ่าย ,อาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด COVID - 19 ข่าวประจำวัน 20
102 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อำเภอเนินมะปราง ข่าวประจำวัน 19
103 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนชุมชน กับกรุงเทพมหานคร รีบแจ้งรายชื่อชุมชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ข่าวประจำวัน 20
104 พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
105 เทศบาลเมืองบ้านฉาง มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ข่าวประจำวัน 17
106 จังหวัดชลบุรี พบคุณป้า วัย 64 ปี เลี้ยงดูลูกชายพิการมากว่า 5 ปี โดยไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากกหน่วยงานใดใด ข่าวประจำวัน 19
107 วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถานการโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 16
108 เราไม่ทิ้งกัน พมจ.กาฬสินธุ์ เตรียมพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท ข่าวประจำวัน 20
109 พม. แถลงมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในสังคมที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 22
110 พมจ.ยโสธร ติวเข้ม ฝึกอาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และป้องปัญหาการค้ามนุษย์ ข่าวประจำวัน 21
111 กอ.รมน.จังหวัดเลย ออกตรวจร้านค้า การประกอบอาชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขยายเวลา เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 23
112 โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ห่วงประชาชนเตรียมให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือจัดสภาพแวดล้อม ตามแนวทาง 5 ป 1 ข ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข่าวประจำวัน 22
113 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคความห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
114 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำพลังบวร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อำเภอกาบัง และธารโต ตามรอยพระราชาฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบฯ COVID-19 อำเภอยะหา ข่าวประจำวัน 20
115 ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาปัญหาโควิด-19 พื้นที่เขตสวนหลวง ข่าวประจำวัน 20
116 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจกับคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ข่าวประจำวัน 18
117 พมจ.นครพนม แจ้งผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคน รัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่ ข่าวประจำวัน 19
118 จังหวัดพิจิตร บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เตรียมแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ข่าวประจำวัน 15
119 จังหวัดชุมพร สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกัน 13 วัน พร้อมสั่งเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดภูเก็ต ข่าวประจำวัน 14
120 จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการเดินตามรอยพระราชา พร้อมประดับธงชาติ และธงประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล ข่าวประจำวัน 17

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก