ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบดีซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 29
102 จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ข่าวประจำวัน 9
103 จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ปี 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ ข่าวประจำวัน 8
104 สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อของที่ระลึกเข็มกลัด และล็อกเก็ตการกุศล "แบ่งยิ้ม เติมฝัน ปั้นน้ำใจ แด่ผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13
105 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดนครปฐม ข่าวประจำวัน 16
106 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ในวันที่ 20 ก.ค. 2563 ข่าวประจำวัน 16
107 ทช. มอบรถ Wheelchair 30 คัน อำนวยความสะดวกผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม ข่าวประจำวัน 17
108 พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือชายพิการติดเตียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ ข่าวประจำวัน 15
109 จังหวัดชุมพร รับมอบแขน ขาเทียม โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 14
110 จังหวัดระนอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอกะเปอร์ ข่าวประจำวัน 14
111 รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563 ข่าวประจำวัน 15
112 .สกลนคร จัดพิธีมอบเงินกู้ยืมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เร่งฟื้นฟูอาชีพหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ข่าวประจำวัน 15
113 จังหวัดตราด ส่งมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ข่าวประจำวัน 15
114 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามราชการหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ในกำกับ เยี่ยมคารวะพ่อเมืองกระบี่และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคง ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ข่าวประจำวัน 15
115 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 17
116 รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ข่าวประจำวัน 13
117 ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เปิดโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน และส่งมอบบ้านปันสุขคนไร้ที่พึ่ง ณ ชุมชนคลองศาลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 13
118 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง ข่าวประจำวัน 14
119 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วม พมจ.ตราด มอบถุงยังชีพและเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้คนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
120 นายกฯดันความเสมอภาคทางเพศในยุคดิจิทัล ข่าวประชาคมอาเซียน 30

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก