ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8561 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอน้ำโสม ข่าวประจำวัน 344
8562 เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมยามถามไถ่ผู้ยากไร้ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 3 ครอบครัว ข่าวประจำวัน 331
8563 ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่แนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 458
8564 จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 354
8565 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 385
8566 IKEA ประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ ผู้พิการตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา (Full Time & Part Time) ข่าวสมัครงาน 2,732
8567 มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล ข่าวประชาคมอาเซียน 552
8568 พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น 4 ปัญหาหลัก ข่าวประจำวัน 526
8569 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าวประจำวัน 353
8570 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดซื้อผลไม้ เพื่อมอบบ้านพักคนชรา-คนพิการ ข่าวประจำวัน 382
8571 คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมหาสารคามมีมติเห็นชอบเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2559 ข่าวประจำวัน 446
8572 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน และผู้พิการ ข่าวประจำวัน 438
8573 กศน.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล ข่าวประจำวัน 384
8574 จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน ข่าวสมัครงาน 364
8575 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 349
8576 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประจำวัน 348
8577 กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข่าวประจำวัน 380
8578 จ.หนองคาย อำเภอท่าบ่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ข่าวประจำวัน 355
8579 เตรียมเด็กสู่อาเซียน สร้าง′ทัศนคติที่ดี′ต่อเพื่อนบ้าน ข่าวประชาคมอาเซียน 436
8580 พอช.หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ข่าวประจำวัน 457

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก