ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8301 ศธ.เตรียมความพร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 387
8302 ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไทย ข่าวประจำวัน 315
8303 ตรวจหูรู้ทันพัฒนาการ ลดคิวเช็กเด็กบกพร่อง ข่าวประจำวัน 383
8304 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประจำวัน 401
8305 รุกสร้างเครือข่าย“ธุรกิจเพื่อสังคม”อาเซียน กลไกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 397
8306 สำนักงานขนส่งจ.พะเยา เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 358
8307 จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้ประสบภัยทางถนนรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 359
8308 การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 453
8309 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ข่าวประจำวัน 353
8310 รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านสังคม 4 ด้าน ข่าวประจำวัน 368
8311 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.” ข่าวประจำวัน 393
8312 ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข่าวประจำวัน 359
8313 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี ข่าวประจำวัน 368
8314 กสทช.เปิด 4 ต้นแบบรายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวประจำวัน 352
8315 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 514
8316 สสส.ครบ12ปีหมอประเวศชูต้นแบบ ข่าวประจำวัน 326
8317 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 341
8318 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 402
8319 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 446
8320 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 383

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก