ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8281 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 349
8282 สปสช.ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้จังหวัดสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ข่าวประจำวัน 330
8283 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 491
8284 พมจ. มุกดาหาร อบรมขยายผลผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 384
8285 สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี ข่าวประชาสัมพันธ์ 462
8286 เครื่อง'ไอโซนาร์' มฟล.ช่วยผู้พิการสายตา ข่าวประจำวัน 347
8287 กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนเด็กพิการ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ลำปาง เพื่อใช้ในงานบริการทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 387
8288 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มุกดาหาร อบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ในระดับจังหวัด (ครู ข) ข่าวประจำวัน 460
8289 สาธารณสุขจับมือโรงพยาบาลปทุมธานี อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ข่าวประจำวัน 590
8290 สพป.มุกดาหารมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน Football For All in Vietnam Cup 2013 ข่าวประจำวัน 393
8291 สาธารณสุขจัดงานการรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 343
8292 จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ข่าวประจำวัน 349
8293 จ.แพร่จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ข่าวประจำวัน 457
8294 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับคุณภาพการศึกษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาแล้ว ข่าวประจำวัน 359
8295 “เก่า” แล้วอย่าเพิ่งทิ้ง “มือถือ” คุณ ช่วยผู้พิการได้ ข่าวประจำวัน 373
8296 หนังบันดาลใจ ปันให้ “คนตาบอด” เรื่อง “The Silent War (701 รหัสลับคนคม)” มีตัวเอกเป็นผู้พิการทางสายตา รับบทโดย “เหลียงเฉาเหว่ย” ข่าวประจำวัน 406
8297 สหรัฐฯ ฝังเครื่องในก้านสมองเด็กหูพิการ ข่าวประจำวัน 364
8298 จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมงบ 150 ล้านบาทเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ข่าวประจำวัน 377
8299 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคดวงตาประจำปี 2556 ข่าวประจำวัน 344
8300 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดงานเสวนา "81ปี ประชาธิปไตยไทย กับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึงปัญหาและทางออก" ข่าวประจำวัน 351

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก