ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8181 จังหวัดพะเยาเตรียมการจัดงานเปิดโลกอุตสาหกรรม SMEs & OTOP ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2559 ข่าวประชาคมอาเซียน 249
8182 ตัวแทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 73
8183 พิษณุโลก -รมว.ศึกษาติดตามการดำเนินงาน Boot Camp ระดับภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 245
8184 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา ข่าวประชาคมอาเซียน 243
8185 จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเที่ยวงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561" ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 8 ก.ค. 61 ชม ชิม ช๊อป ทุเรียนภูเขาไฟ GI ข่าวประชาคมอาเซียน 140
8186 แนวทาง... พัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 481
8187 นายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เห็นพ้องให้ความสำคัญในการทบทวนเพิ่มศักยภาพของประชาคมโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข่าวประชาคมอาเซียน 255
8188 จ.อุบลราชธานี เชิญร่วมงาน สัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 288
8189 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ ข่าวประชาคมอาเซียน 331
8190 นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน พบนักธุรกิจในงาน Russia-ASEAN Business Forum โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้นักธุรกิจรัสเซียใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 265
8191 รายงานพิเศษ อุบลราชธานี ผลิตหุ่นยนต์แขนกล ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 178
8192 สาธารณสุขเปิด รพ. แผนไทยแห่งแรกรองรับศูนย์กลางการแพทย์และเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 333
8193 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมนำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ข่าวประชาคมอาเซียน 84
8194 น่านกระตุ้นเศรษฐกิจ จัด มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 5 “เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน ประจำปี 2561” ข่าวประชาคมอาเซียน 187
8195 หอการค้าฯ คาดหลังเปิด AEC ภาพรวม ศก.จะปรับตัวสูงขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 293
8196 ๓ กระทรวงร่วมกับภาคเอกชนมุ่งยกระดับฝีมือแรงงานไทย ข่าวประชาคมอาเซียน 307
8197 อาชีวะฝึกอบรมช่วยคนด้อยโอกาสรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 351
8198 เดินหน้าอาเซียน : ไทยกับบทบาทใหม่ในอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 285
8199 แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 335
8200 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 (8th ASEAN SCHOOLS GAMES 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาคมอาเซียน 265

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก