ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8101 รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านสังคม 4 ด้าน ข่าวประจำวัน 362
8102 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.” ข่าวประจำวัน 388
8103 ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข่าวประจำวัน 354
8104 ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี ข่าวประจำวัน 365
8105 กสทช.เปิด 4 ต้นแบบรายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแก่ผู้พิการเต็มรูปแบบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวประจำวัน 346
8106 เด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 509
8107 สสส.ครบ12ปีหมอประเวศชูต้นแบบ ข่าวประจำวัน 324
8108 แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 338
8109 มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ ข่าวประจำวัน 398
8110 จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ข่าวประจำวัน 437
8111 ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่ ข่าวประจำวัน 377
8112 กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ข่าวประจำวัน 342
8113 ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ด้วยการสนับสนุน ทุนอาหารกลางวัน ไอศกรีม ข่าวประชาสัมพันธ์ 457
8114 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 389
8115 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ข่าวประชาคมอาเซียน 369
8116 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" ข่าวประชาคมอาเซียน 964
8117 ชาวอำเภอชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ยากไร้ที่ได้รับเฮือนกาชาด หลังที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 369
8118 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยรายเดือนให้กับคนพิการ จากเดือนละ 500 บาท เป็น 600 บาท ข่าวประจำวัน 397
8119 มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดสัมมนาผู้หญิงกับการทำงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น โดยมีแกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนา ที่ จ.อุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 409
8120 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการปกครอง ขยายความช่วยเหลือคนพิการ โดยนำเจ้าหน้าที่พร้อมคนพิการเยี่ยมบ้านคนพิการ ข่าวประจำวัน 326

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก