ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8041 มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ ข่าวประชาคมอาเซียน 365
8042 สมุทรสาครจังหวัดต้นแบบ เตรียมความพร้อมรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 317
8043 ไทยช่วยพัฒนาแรงงานลาวรองรับธุรกิจเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 271
8044 เอกชนเตรียมเปิดโรงเรียนโรงแรมแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรไทยและอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 311
8045 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 357
8046 ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 372
8047 อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8048 อาชีวศึกษาออกหลักสูตร ปวส. อาชีวะใหม่รับตลาดอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 343
8049 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ ข่าวประชาคมอาเซียน 396
8050 เร่งแก้วิกฤตขาดนักแปลเฉพาะทางตอบสนองประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 352
8051 ภาคธุรกิจไทยเผชิญแนวโน้มใหม่ด้านทรัพยากรมนุษย์รับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 285
8052 เสนอรัฐจัดส่งครูภาษาจีนให้โรงเรียน ข่าวประชาคมอาเซียน 434
8053 ภาคธุรกิจเสนอเร่งพัฒนาทักษะอาชีพภาคบริการ ข่าวประชาคมอาเซียน 336
8054 แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น ข่าวประชาคมอาเซียน 349
8055 เตรียมเปิดโรงเรียนมวยไทยลุมพินีรับอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 374
8056 คณะนักวิจัยไทยเสนอสร้าง อี – มิวเซียมทวายเป็นแหล่งเรียนรู้ไทย-พม่า ข่าวประชาคมอาเซียน 392
8057 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ ข่าวประชาคมอาเซียน 363
8058 ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 345
8059 โรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นรองรับการเข้าสู่เออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 461
8060 ไทยร่วมกับออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานวิศวกรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 368

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก