ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 เปิดแผนวิจัย-นวัตกรรมปี 63-70 นำไทยสู่ประเทศพัฒนา ทุ่มงบปีแรก 3.7 หมื่นล้าน ข่าวประจำวัน 9
162 “บิ๊กตู่”สั่งทุกเหล่าทัพเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 6
163 รมช. พาณิชย์กัมพูชาพร้อมคณะลงพื้นที่ ตลาดไท เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการตลาดกลางที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ข่าวประจำวัน 12
164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากโป่ง ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคประจําตัว ข่าวประจำวัน 8
165 น้ำพระทัยพระราชทานมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ข่าวประจำวัน 9
166 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 7
167 อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ข่าวประจำวัน 8
168 จังหวัดแพร่รับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2562 ข่าวประจำวัน 9
169 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 9
170 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 7
171 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเชียน ข่าวประจำวัน 6
172 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ในพื้นที่บ้านหนองสองตอน จำนวน 2 ราย ข่าวประจำวัน 6
173 ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 จังหวัดสุโขทัย ข่าวประจำวัน 8
174 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวประจำวัน 7
175 ปัตตานีจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 2562 และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 ข่าวประจำวัน 9
176 พมจ.ยะลา ให้ความรู้ถึงสิทธิและการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐแก่คนพิการ สร้างความเสมอภาค และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ข่าวประจำวัน 9
177 รพ.สต.บ้านหนองผือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนาหอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 10
178 ธอส. ส่งมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง ใน จ.นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 8
179 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 8
180 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน Paint the Brightest Light ครั้งที่ 6 "ปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษก" ข่าวประจำวัน 8

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก