ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ศิริราชชวนใส่ตาเทียมเฉพาะบุคคลฟรี 300 ดวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี คัดเลือกตัวแทนคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
3 เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรธานีซุปเปอร์มินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3" ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9
4 จ.สุพรรณบุรี เชิญร่วมกิจกรรม“ศรีประจันต์ รันเหน่อ 2020”มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 11
5 มูลนิธิคุณพุ่ม เตรียมมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนพิการจังหวัดอุบยลราชธานี ข่าวประชาสัมพันธ์ 12
6 สภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "วันคนพิการ" ครั้งที่ 51 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13
7 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้พระราชทานสำหรับคนพิการ รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ 14
8 เทศบาลนครลำปาง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 14
9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 วันที่ 16 – 17 พ.ย. นี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 15
10 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งทำขึ้นโดยผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 17
11 ผู้ว่าฯ สระแก้วนำจิตอาสาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวประชาสัมพันธ์ 18
12 จ.ยโสธร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง ข่าวประชาสัมพันธ์ 19
13 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 20
14 กระทรวง พม. เชิญชวนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค บริจาคเงิน หรือเป็นจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ข่าวประชาสัมพันธ์ 21
15 พมจ.สตูล เชิญชวนร่วมประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23
16 งานวิ่ง Rainbow Runningn วิ่งเพื่อคนพิการ2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24
17 Thailand Friendly Design Expo 2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 26
18 รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี) ข่าวประชาสัมพันธ์ 26
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัด เข้ารับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 101 ทุน ข่าวประชาสัมพันธ์ 28
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 29

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก