ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
161 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเปิดเกาะรับฤดูกาลท่องเที่ยวของปี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 9
162 เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 14
163 คณะนักร้องโลกมืดสุดเจ๋ง! พิชิตใจ “โค้ชโจ้” รอบบลายด์ฯ “เดอะ วอยซ์ 2019” 16
164 อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า ส่งมอบน้องๆ พระมหาไถ่ พัทยา 13
165 เทศบาลนครตรัง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สร้างสุข สังคมสูงวัย) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข 12
166 จ.นครพนม มอบบ้านช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 13
167 ผู้สูงอายุรายเดิม-รายใหม่ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา แสดงตนยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ คึกคัก 15
168 จังหวัดชุมพร บูรณาการหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 14
169 ร้องสธ.ออกใบรับรองแพทย์'พิการ'ตลอดชีวิต 13
170 'เปิดใจ' หนุ่มพิการครึ่งท่อนขวัญใจโซเชียล 15
171 รถเข็นไฟฟ้าปรับยืนเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้พิการลุกยืนตกแต่งกิ่งไม้สูงๆ ได้ 13
172 'อนุทิน'ทำตามสัญญาพาผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ 16
173 เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดงานกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน Sign Language Rights for All 10
174 จังหวัดตรัง เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports For Excellence) 13
175 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดตัวกิจกรรม“ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” นำร่องที่หยาดฝนฟาร์ม เชียงใหม่เพื่อให้คนพิการและครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 9
176 จังหวัดนครสวรรค์สรุปโครงการจัดการศึกษาคนพิการ 2559-2562 พร้อมเตรียมร่างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อวางแผนบูรณาการในปีงบประมาณ 2563-2566 10
177 รัฐมนตรี พม. เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน 9
178 รพ.สต.บ้านน้ำเย็น อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างการรับรู้เรื่อง โรคเมลิออยโดสิส พบผู้ป่วย 1 รายในหมู่บ้าน 11
179 กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 10
180 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก