ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
161 จังหวัดพิจิตร จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8
162 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.พะเยา 7
163 พิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา สำหรับคนพิการทางการเห็น ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 14
164 พมจ.เพชรบูรณ์ ประชุมสมาคมผู้พิการเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมอาชีพคนพิการเพชรบูรณ์ 8
165 รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 100% พร้อมเปิด 9 ส.ค. นี้ คาดมีผู้ใช้บริการ 8 หมื่นคน/วัน 7
166 มอบอีก 4 หลัง “บ้านอุ่นรัก” เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสชาวอุดรธานี มีบ้านใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง กันแดด กันฝน 9
167 จังหวัดนครปฐมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 8
168 เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว มอบชุดนักเรียน ชุดผ้าไทย และ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนางาม จังหวัดสระแก้ว 8
169 จังหวัดปราจีนบุรีมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย 9
170 จ.สมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 9
171 จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้มสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 9
172 อบจ.ยะลา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนพื้นบ้าน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 9
173 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับชมรมคนห่วงหัว และจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการสังคมห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลาน จังหวัดกระบี่ 11
174 อบจ.ยะลา จับมือหน่วยงานเกษตร ธ.ก.ส. จัดงานส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้าน สร้างนวัตกรรม แนวคิด และเรื่องราวของทุเรียนพื้นบ้าน ขยายสายพันธุ์ สู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 9
175 โอสถสภาร่วมเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “Life must go on...พลังเพื่อก้าวต่อไป” 11
176 จ.เลย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11
177 สสจ.เลย จัดอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 202 7
178 อบจ.พิจิตร มอบบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ 10
179 The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 6
180 คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: แนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการทางจิตสังคม ตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 9

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก