ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
161 กกท.ราชบุรี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงแก่จังหวัด 15
162 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดโครงการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแกคนพิการ และผู้ดูแลที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ 21
163 จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 18
164 องคมนตรี เปิดการทำขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18
165 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 19
166 รพ.สต. บ้านตูบค้อ ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 16
167 จังหวัดนครพนม จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการแสดงศักยภาพในสังคม 11
168 จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 11
169 พฤกษาใส่ใจสังคมไทย เดินหน้าปรับสภาพบ้านให้คนพิการ จ.ขอนแก่น 27
170 กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ยกระดับความร่วมมือการตรวจแรงงานภาคประมง 24
171 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดพะเยา 18
172 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหนุนเสริม ดูแลเด็กพิเศษ จชต. ร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล 19
173 จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 22
174 จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 20
175 จังหวัดสุโขทัย มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 22
176 พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ปี 62 21
177 มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดน่าน 17
178 กองปราบผุดไอเดียทำหนังสือเสียงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อคนพิการทางสายตา 23
179 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562 20
180 วท.พระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 62 21

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก