ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
141 วันคนพิการสากล นครนายก 18
142 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดนครพนม 16
143 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 18
144 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 15
145 จังหวัดตราด เปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด 10
146 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ 14
147 สธ.เปิดศูนย์บริการ "คนพิการ" เบ็ดเสร็จ แห่งแรกที่ รพ.ระยอง ขยายครบทุกจังหวัดในปี 63 13
148 นักกีฬาพิการเซ็ง "ปินส์" ถังแตกเลื่อนจัดพาราเกมส์ 16
149 จ.สระแก้วจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสได้แสดงศักยภาพ 14
150 กาชาดประจวบฯ มอบ wheelchair ให้แก่ผู้พิการและเสื้อกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19
151 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 16
152 จ.นครราชสีมา พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งประวัติศาสตร์ การแข่งขันกีฬาคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก (IWAS WORLD GAMES 2020) 26
153 จ.นครพนม นำผลงานคนพิการโชว์วันคนพิการสากล สร้างการรับรู้และสนับสนุนในระดับพื้นที่ 20
154 จังหวัดนครปฐม จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้ความสำคัญและส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 25
155 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน 16
156 นักเรียน จ.กาฬสินธุ์ รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 21
157 จังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของคนพิการ” 24
158 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน 14
159 จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันพิการสากล พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 15
160 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 16

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก