ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
141 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เตรียมพร้อมจัดหาสถานที่รองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย 21
142 พม.จันพร้อมอำนวยความสะดวกผู้พิการยื่นกู้ผ่านจดหมาย 25
143 ครม.เห็นชอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 คนละ 1,000 บาท 25
144 ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพในครัวเรือน 25
145 อำเภอเมืองยะลา ร่วมเทศบาลตำบลท่าสาป เร่งมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด หลังพบเชื้อ 2 ราย จังหวัดประกาศปิดหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง 28
146 ชาวบ้านหลั่งน้ำตาปลื้มปิติ ภายหลังรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดธารน้ำใจสภากาดไทย จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน 30
147 จังหวัดยโสธร ผู้ว่าฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 25
148 จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเปิดโรงครัวครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 30
149 คลังน้ำมันสมุทรสาครมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด หน้ากากผ้า 3,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 27
150 ศอ.บต. รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมแจกจ่ายจากผู้แทนสมาคม คนพิการและผู้แทนนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฎอนี 27
151 พมจ.แพร่ พร้อมช่วยเหลือเยียวยาคนพิการและผู้ดูแลในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 30
152 ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้พิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี จาก 800 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่ม ตุลาคมนี้ 29
153 เทศบาลเมืองสตูลลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 26
154 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 29
155 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ และกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลืออำนาจ (พอช.) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง (อัมพาต) ในช่วง COVID-19 25
156 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 21
157 ผวจ.ยโสธร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนตามโครงการ “พม.ยโสธร ทำงานด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 25
158 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เผย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 26
159 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง 25
160 ชาวม้งภูทับเบิก มอบกะหล่ำปลี 6,300 กิโลกรัม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 26

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก