ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
141 กระทรวงพลังงาน ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน 12
142 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปฏิบัติงาน 11
143 สุพรรณบุรี มอบของขวัญส่งความความสุข เนื่องในวันพิการสากล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 11
144 ภาครัฐและเอกชนกำแพงเพชร ร่วมมือกันจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 10
145 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 28
146 รมช.ศึกษาธิการ ระบุ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการศึกษา 11
147 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย หลังประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนราธิวาส ชี้ การเรียนการสอนแบบ Coding หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษา สร้างทักษะผู้เรียน สร้างเด็กยุคใหม่ ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ที่ 21 11
148 โครงการขับเคลื่อนและติดตามผล/แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 11
149 " ฝึกการชงกาแฟ" เปิดทางเลือก เพิ่มทักษะ อาชีพ เพื่อคนยะลา 11
150 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ 12
151 จังหวัดแพร่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 14
152 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม 12
153 จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์” 17 มกราคมนี้ ที่ทุ่งศรีเมือง 13
154 ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 15
155 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ 14
156 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดอบรม อพม.สตูล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 หวังให้สามารถช่วยเหลือและเข้าใจผู้พิการในพื้นที่ของตนเองได้ 13
157 “เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส” นวัตกรรมจุฬาฯ คุณภาพระดับโลก 21
158 รมว.พม. แสดงความยินดีกับเด็กพิการไทย คว้า 3 เหรียญ เวที IT Challenge 2019 17
159 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ครั้งที่ 3 15
160 จังหวัดหนองคาย จัดโครงการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก