ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
141 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ยากไร้ หลังที่ 31 7
142 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7
143 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่านซ้าย จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย 8
144 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันไลออนส์สากล 8
145 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 8
146 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 5
147 พม.ยโสธร จัดโครงการ ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัย 15
148 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มจักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง สร้างรายได้ พ้นกับดักความยากจน 13
149 จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ 12
150 พังงาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562 9
151 Taiwan Innotech Expo: ขาจักรกลไออ้อนแมน ช่วยผู้พิการช่วงล่าง 15
152 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 11
153 มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13
154 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เตรียมโครงการ กิจกรรม “หนาวนี้เพื่อพ่อ” ในพื้นที่ จ.เลย 8
155 กาชาดจังหวัดนครนายก มอบบ้าน ซ่อมบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านอยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 12
156 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 109 ทุน 11
157 พมจ.ลำพูน ร่วมกับท้องถิ่น ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ภายหลังได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ "แฟนรายการ สวท.ลำพูน" 12
158 พัฒนาสังคมฯยโสธร จัดโครงการ พม. ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร 12
159 รพ.บีบีเอช ชูนวัตกรรมล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ช่วยควบคุมกล้ามเนื้อผู้ป่วยด้วยระบบสมองกล 10
160 พ่อค้าประชาชนชาวเบตงร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.เบตง 11

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก