ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
101 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้แสดงศักยภาพกล้าแสดงออก 7
102 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้านการศึกษา 9
103 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบทุนการศึกษากับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จากมูลนิธิคุณพุ่ม จากการประทานทุนสนับสนุนของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5
104 กาชาดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 4 4
105 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมสร้างสุขให้น้องผู้พิการ "ปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการ" ครั้งที่ 5 12
106 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง จัดงานปันน้ำใจสู่น้องผู้พิการ ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และเติบโตอย่างมีศักยภาพ 9
107 จ.นราธิวาส จัดงานวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 5
108 จ.มหาสารคาม หน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเด็กสาววัย 13 ปี ภายหลังถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 9
109 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 9
110 จังหวัดเลย จับมือ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ขับเคลื่อนให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดต้นแบบ “เมืองเพื่อคนทุกคน” 8
111 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ทำบุญอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 7
112 จ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2562 7
113 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการบัณทิตแรงานสู่ความมันคงชายแดนภาคใต้ 10
114 "ลุงตู่" ให้โอวาทนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นดั่งแรงบันดาลใจ 8
115 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ 9
116 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ จ.นครพนม 7
117 องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ 5
118 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านคนพิการ 9
119 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 6
120 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายการศึกษา ให้กับคณะครู กศน. จังหวัดชัยนาท และรับฟังปัญหา ยืนยัน ส่งเสริมการทำงานบุคลากร กศน. 6

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก