ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
101 คลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค. 63 29
102 เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แจกข้าวกล่องวันละ 1,500 กล่องต่อเนื่อง ถึง 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วง COVID-19 26
103 พมจ.สกลนคร ให้การช่วยเหลือประชาชนชน "สู้ภัย โควิด-19" กรณีเป็นผู้สูงอายุ พิการ ยากจน ไม่มีคนดูแล อายุ 77 ปี 18
104 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงยังชีพ 200,000 ถุง จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 22
105 กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย 24
106 พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อ.สังขะ 18
107 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 16
108 จังหวัดชลบุรี กู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา ลุยเคาะประตูแจกของตามบ้านเรือน 22
109 จังหวัดสตูล เผยแพร่สารประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ. 2563 15
110 จังหวัดเลย ร่วมกับโรงทานพลังบุญ นำโดยโรงน้ำแข็งเลยกิจวารี มอบเงิน ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 21
111 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระจายความห่วงใยและช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง 20
112 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 23
113 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง 30
114 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 เดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ และขอรับอาหารกล่อง 19
115 พมจ.ร้อยเอ็ด พร้อมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26
116 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทยอยมารับสิ่งของจากตู้ปันสุข ทั้งของสำเร็จรูป แกงถุง และผลไม้ 23
117 เจ้าอาวาสวัดทรงเสวยร่วมกับโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเด็กพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 28
118 เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นำข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิล มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ 26
119 กอ.รมน.จังหวัดเลยสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และตระหนักป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ให้แพร่กระจาย และ แจกจ่าย ,อาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นสายธารน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคแพร่ระบาด COVID - 19 24
120 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อำเภอเนินมะปราง 21

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก