ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
81 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพร้อมรับฟังข้อเสนอ และความต้องการแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของหน่วยงานทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3
82 เจ๋ง ครั้งแรกของประเทศ หุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการ 6
83 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร 6
84 สพฉ.เปิดสาย1669รับ'โพดุล'ถล่ม แนะเตรียมกระเป๋ายังชีพให้พร้อม 5
85 ซีพีเสริมพลังทัพนักกีฬาคนพิการสู้ศึกใหญ่ 5
86 อาชีวพิษณุโลก ร่วมมือร่วมใจตั้งโรงครัวทำข้าวกล่อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4
87 "จุติ" เรียกประชุมด่วน! พม.ทุกจังหวัดที่น้ำท่วม เร่งช่วยผู้สูงอายุ คนพิการ 5
88 เปิดแผนวิจัย-นวัตกรรมปี 63-70 นำไทยสู่ประเทศพัฒนา ทุ่มงบปีแรก 3.7 หมื่นล้าน 7
89 “บิ๊กตู่”สั่งทุกเหล่าทัพเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม 5
90 รมช. พาณิชย์กัมพูชาพร้อมคณะลงพื้นที่ ตลาดไท เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการตลาดกลางที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในอาเซียน 9
91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากโป่ง ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านที่มีโรคประจําตัวและไม่มีโรคประจําตัว 7
92 น้ำพระทัยพระราชทานมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 7
93 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 6
94 อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 7
95 จังหวัดแพร่รับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2562 8
96 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 8
97 เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่สหพันธรัฐรัสเซีย 6
98 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเชียน 5
99 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ในพื้นที่บ้านหนองสองตอน จำนวน 2 ราย 6
100 ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 39 จังหวัดสุโขทัย 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก