ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
81 จังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิเศษและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจน 4
82 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง ลงพื้นที่อำเภอกะเปอร์ มอบถังเก็บน้ำให้กับ ตชด.4109 และเยี่ยมประชาชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้สูงอายุพิการอยู่เพียงลำพัง 3
83 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 บริการ 7 จังหวัด “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” 3
84 ยโสธร จัดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” 2
85 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง 5
86 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงาน "วันคนพิการ" ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 2
87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกี่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ป่วย 2
88 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี ทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 5
89 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 3
90 จังหวัดชุมพร ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน รับโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 8
91 จ.อุดรธานี ประชุมกรมการจังหวัดเดือนตุลาคม 2562 5
92 ‘ครูโอ๊ะ’ เล็งนำครู กศน.ออนไลน์สอนทักษะอาชีพผู้คนพิการ 9
93 จังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” 7
94 จังหวัดระยองและเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปออกร้านกาชาด 7
95 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 9
96 29 ตุลาคมของทุกปี วันอัมพาตโลก 9
97 พก. ชี้แจงภารกิจสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ปี 2563 9
98 "ลุงอิน" คนพิการผู้ยิ่งใหญ่ ไม่เคยคิดขอทานกิน 8
99 เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7
100 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 5

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก