ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6441 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและภาคีเครือข่ายทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สร้างความสุขให้ผู้ด้อยโอกาส 561
6442 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี และสมาชิกร่วมมอบทุนการศึกษาสิ่งของใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารเด็กพิการ ( ออทิสติก ) 315
6443 โสตสุรินทร์โชว์รำต้อนรับและแปลภาษามือแก่คณะนายทหารศิษย์ เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และชมรมแม่บ้านทหารบกจังหวัดสุรินทร์ 372
6444 เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เตรียมจัดโครงการกาชาดเคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ในอีก 4 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี 285
6445 ผู้ว่าฯชัยนาทเชิญชวนปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมนี้ 330
6446 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดโครงการธรรมสู่คนพิการ สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กผู้พิการและด้อยโอกาส 378
6447 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน 316
6448 จ.ชัยนาทประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 404
6449 กาชาดสมุทรสงครามเลี้ยงอาหารนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 348
6450 สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ตั้งเป้าภายในปีการศึกษา 2559 แผนการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับคนพิการต้องสำเร็จ 375
6451 สธ. เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน 313
6452 จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2557 318
6453 จ.ลพบุรี เปิดโครงการร้านสวัสดิการเพื่อสังคม เพื่อฝึกการขายให้แก่เด็กที่พิการทางสติปัญญา 333
6454 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 334
6455 หลายภาคส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้แก้จน 353
6456 กกต. ร่วมกับ ศธ. จัดทำหลักสูตรพิเศษโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 450
6457 จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกรมการแพทย์มอบขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ 341
6458 จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการสถานีปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 308
6459 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 337
6460 เทศบาลเมืองมหาสารคามออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ 351

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก