ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทำสื่อภาพนูน...ยากไหมครับ

koala

คือ ผมอยากรู้ว่า
- จะทำสื่อภาพนูนให้คนตาบอดสัมผัส ควรคำนึงประเด็นใดบ้าง
- ผมอยากเห็นตัวอย่างสื่อภาพนูนดีๆ จะหาได้ที่ไหนครับ

koala
thavee
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก