ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสนทนา

ณ ที่นี่ คุณสามารถเข้ามาพูดคุย/แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อหรือการให้บริการสื่อการศึกษาของคนพิการกับสมาชิกท่านอื่นได้โดยอิสระ ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบขอให้คุณรับทราบและปฏิบัติตามกติกาเบื้องต้นในการใช้งานห้องสนทนาดังต่อไปนี้

  1. คุณต้อง "เข้าสู่ระบบ" ก่อนที่จะตั้งกระทู้หรือให้ความเห็นกับกระทู้ของสมาชิกท่านอื่น
  2. หากคุณต้องการตั้งกระทู้ โปรดเลือกห้องสนทนาให้ถูกต้องตรงตามหัวข้อที่คุณต้องการสนทนา
  3. โปรดสื่อสารกับสมาชิกท่านอื่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสมตามกาลเทศะ
  4. ผู้ดูแลระบบไม่มีหน้าที่ในการเสาะหาคำตอบที่แสดงในกระทู้ของสมาชิกและไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเห็นจากสมาชิกท่านอื่นในทุกกรณี
  5. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/แก้ไขเนื้อหาในกระทู้ที่ไม่เหมาะสมหรือระงับการให้บริการสมาชิกหากตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

หากคุณรับทราบและยอมรับกติกาข้างต้นแล้ว โปรดเลือกห้องสนทนาได้เลยครับ

  ห้องสนทนา กระทู้ ตอบ
No new

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อคนพิการ

2
5
No new

พูดคุย สอบถาม หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ผลิตโดย สสพ.

3
4
No new

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อจากมุมมองของคนพิการ

3
7
No new

สอบถามข้อมูลทั่วไปแบบไม่เจาะจงกลุ่มผู้สนทนา

3
6
มาใหม่
ยังไม่มีข้อความโพสต์ใหม่
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก