ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จะเลี้ยงข้าวนักเรียนตาบอด ควรจัดอะไรให้ดีครับ

koala

พอดีพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน่ะครับ
อยากทำข้าวไปเลี้ยงน้องๆ ที่โรงเรียนตาบอด แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปดี
ช่วยแนะนำด้วยครับ

admin
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก